0708-701520 info@purefire.se

Nordic 712

Höjd: 1175 mm
Bredd: 642 mm
Djup: 546 mm

Pris: 16.900Kr

Beskrivning

En täljstensbeklädd vedkamin anpassad för hörnmontage.
Kan dessutom, tack vare sin konstruktion, placeras så nära brännbart material som 5 cm.
Det gör denna kamin perfekt för den som vill ha, eller behöver, en långt inskjuten kamin.

Effekt: 6 kW

Höjd: 1175 mm

Bredd: 642 mm

Djup: 546 mm

Eldstadsmått: 407 (höjd), 360 mm (bredd)

Skorstensanslutning: 150 mm, topp- och bakansluten.
Vid toppanslutning, observera att kaminens anslutning sitter ca 240 mm nersjunken i kaminen.

Bränsle: Ved eller träbriketter

Vikt: 162 kg

Säkerhetsavstånd bakåt: 50/100 mm

Säkerhetsavstånd sidor: 50/100 mm

Pris: 18.900 Kr